Połączenie KCI S.A z JUPITER S.A.

Połączenie Emitenta ze spółką Jupiter S.A.
Aneks nr 1 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2015r., do Memorandum Informacyjnego spółki KCI S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015 roku.
Wspólne stanowisko Zarządów KCI S.A. oraz Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z oraz Jupiter S.A.
Memorandum Informacyjne KCI S.A. zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015r.
Udostępnienie Memorandum informacyjnego Emitenta do publicznej wiadomości
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A.