Dobre praktyki

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Pobierz plik


Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Pobierz plik
Zobacz komunikat na stronie GPW

Reguła zmiany audytora

KCI S.A. nie ma formalnej polityki zmiany audytora, ale w tej kwestii kieruje się dobrą praktyką szukania kompromisu pomiędzy efektywnością współpracy z audytorem a potrzebą jego okresowej zmiany.  

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz KCI S.A. i jej kluczowych menedżerów
KCI S.A. nie ma formalnej polityki różnorodności, ale w obsadzie stanowisk kieruje się zasadami równości szans wszystkich kandydatów, zwracając szczególną uwagę na ich doświadczenie i kompetencje.

Polityka wynagrodzeń
Pobierz plik