III kwartał 2017 - Komunikaty

Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
Przerwa w obradach NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 27.09.2017 roku.
NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 27.09.2017 roku.
Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki  
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect
Zwołanie NWZA KCI S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Złożenie wniosku o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A.  w związku z ubieganiem się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect.
Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie.
Sprzedaż 14,6% akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. przez KCI S.A. w ramach oferty poprzedzającej
ubieganie się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect
Zawarcie umowy zastawniczej mającej za przedmiot akcje spółki zależnej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 21.07.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A.
Sprawozdanie zarządu KCI S.A. sporządzone na potrzeby uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabywania akcji własnych
Korekta i uzupełnienie raportu nr 33/2017 - Uchwały ZWZA KCI S.A. podjete 30.06.2017 r
Odpowiedź KCI S.A. na pytanie zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych.
NWZA KCI S.A. w warszawie w dniu 21.07.2017 roku.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KCI. S.A.