I kwartał 2015 - Komunikaty

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A. 20 marca 2015r.
Plan Połączenia KCI S.A. ze spółką CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o.
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015 roku.- uzupełnienie.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A. 
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015
Wspólne stanowisko Zarządów KCI S.A. oraz Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z oraz Jupiter S.A.
Udostępnienie Memorandum informacyjnego Emitenta do publicznej wiadomości 
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A. 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.