II kwartał 2014 - Komunikaty

Zmiany w porzadku obrad ZWZ KCI
Korekta porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wybór biegłego rewidenta
Przekroczenie progu znaczącej umowy.
Podjęcie decyzji o sporządzeniu skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
 Zawarcie znaczącej umowy
Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki