IV kwartał 2013 - Komunikaty

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI SA w dniu 16 grudnia 2013 roku.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 16 grudnia 2013 roku.
Likwidacja i rozwiązanie spółki zależnej
Zawieszenie postępowania przeciwko J. Bajjani.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A.
Zawarcie umowy ugody z Panem Joe Bajjani.
Złożenie prospektu emisyjnego w KNF
Otrzymanie zawiadomienia