III kwartał 2013 - Komunikaty

Raport bieżący nr 019/2013
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia
Raport bieżący nr 16/2013
Zmiana znaczącej umowy