I kwartał 2013 - Komunikaty

Oddalenie apelacji
Rozwiązanie znaczącej umowy
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.
Zawiadomienie o wyroku sądu