IV kwartał 2012 - Komunikaty

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.
Zawiadomienia w sprawie nabycia akcji KCI S.A.
Zawiadomienia w sprawie nabycia akcji KCI S.A.
Zawarcie znaczącej umowy