I kwartał 2012 - Komunikaty

Zawarcie ugody pozasądowej
Zawarcie aneksu do umowy pozyczki
Raport bieżący nr 8/2012
Raport bieżący nr 7/2012
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Nabycie akcji własnych
Rejestracja połączenia KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center sp. z o.o.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.
Raport bieżący nr 2/2012
Przekroczenie progu znaczącej umowy