III kwartał 2011 - Komunikaty

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Uzgodnienie Planu Połączenia Spółek
Wybór biegłego rewidenta Spółki
Zawarcie znaczącej umowy
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki za spółkami zależnymi