I kwartał 2011 - Komunikaty

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 kwietnia 2011 r. - uzupełnienie
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2011 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 kwietnia 2011 r.
Podpisanie umowy przedwstępnej
Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej
Terminarz przekazywania raportów okresowych na 2011 rok
Zmiana znaczących umów
Zmiana znaczących umów