2010 IV kwartał - Komunikaty

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu na wniosek Spółki postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.  
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
Transakcja zbycia akcji Spółki
Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki
Komunikat Zarządu GPW o zmianie kwalifikacji sektorowej Emitenta
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.
Komunikat Zarządu GPW w związku ze zmianą nazwy Emitenta
Rejestracja zmiany Statutu Spółki