2021 I kwartał - Komunikaty

Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Ograniczenie zabezpieczenia na majątku spółki KCI SA