2020 IV kwartał - Komunikaty

Doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect
Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze