2020 II kwartał - Komunikaty

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna na 12 czerwca 2020 r.
Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami
Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 12
czerwca 2020 r.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego