2010 I kwartał - Komunikaty

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 06 kwietnia 2010 r., godz. 11.30
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06 kwietnia 2010 r. na godz. 11.30
Rolowanie obligacji wyemitowanych przez Spółkę
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
Aneks do umowy współpracy handlowej z Georyt sp. z o.o.
Apelacja od wyroku w sprawie nakazu zwrotu weksla w związku z powództwem Pana Mirosława Kalickiego
Terminarz raportów okresowych na 2010 rok
Dodatkowe informacje o członkach Zarządu powołanych w dniu 12.01.2010/ uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2010
Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
Zmiana umowy o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Ponar Holding Sp. z o.o.
Zawarcie znaczącej umowy warunkowej
Powołanie członków Zarządu Spółki
Rezygnacje członków Zarządu Spółki
Zawarcie znaczącej umowy
Rejestracja zmiany Statutu Spółki