Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2019 roku, godz. 9:00