2019 III kwartał - Komunikaty

Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami
pełniącymi obowiązki zarządcze
Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 21.06.2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 05.07.2019
Zakwalifikowanie akcji spółki KCI SA do segmentu Lista Alertów i Strefy Niższej Płynności oraz wykreślenia z indeksu sektorowego WIG-media