2019 II kwartał - Komunikaty

Informacja nt. zakończenia procedury szacowania wartości godziwej akcji spółki zależnej oraz testów na utratę wartości aktywów trwałych 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Informacja nt. rozpoczęcia procedury szacowania wartości godziwej akcji spółki zależnej oraz testów na utratę wartości aktywów trwałych