III kwartał 2018 - Komunikaty

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
Zawarcie znaczącej transakcji
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanym na 30.06.2018 roku, podjęte po przerwie w dniu 20.07.2018 r.
Pozew o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Uchwały podjęte przez ZWZ KCI S.A. w dniu 30.06.2018 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia.
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ KCI S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia