II kwartał 2018 - Komunikaty

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Korekta numeracji raportu bieżącego numer 13/2018 z dnia 8 maja 2018r.
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Wybór Zarządu na nową kadencję.
Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.