I kwartał 2018 - Komunikaty

Transakcja na obligacjach serii O dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Zmiany w Zarządzie KCI S.A.
Złożenie do KNF uzupełnienia zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki.
Zawarcie umowy dotyczącej spłaty wierzytelności przysługujących KCI S.A.
Wykup obligacji serii N i O.
Wyrok w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Zawarcie umowy kredytowej.
Zawarcie umowy kredytowej.
Zmiana warunków emisji obligacji serii N
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
Transakcja na obligacjach serii N dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – korekta Powiadomienia
Transakcja na obligacjach serii N dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze